Excel ACCRINTM функция

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които се плаща лихва при погасяване.

ACCRINTM(издание; разчет; ставка; пар, [база])

Синтаксисът на функцията ACCRINTM има следните аргументи:

  • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.
  • Разчет    Задължително. Датата на гарантирания падеж.
  • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.
  • Пар    Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINTM използва $1 000.
  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.