Продължете към съдържанието

Excel ACCRINTM функция

ExcelSofia

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които се плаща лихва при погасяване.

ACCRINTM(издание; разчет; ставка; пар, [база])

Синтаксисът на функцията ACCRINTM има следните аргументи:

  • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.
  • Разчет    Задължително. Датата на гарантирания падеж.
  • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.
  • Пар    Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINTM използва $1 000.
  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.