Продължете към съдържанието

Excel ACOS функция

ExcelSofia

Връща аркускосинуса (или обратния косинус) на число. Аркускосинусът е ъгълът, чийто косинус е числото. Върнатият ъгъл е даден в радиани в диапазона от 0 до пи.

ACOS(число)

Синтаксисът на функцията ACOS има следните аргументи:

  • Число    Задължително. Косинусът от ъгъла и трябва да бъде от -1 до 1.