Продължете към съдържанието

Excel функции

Функциите са предварително зададени формули, които извършват изчисления с помощта на конкретни стойности, наречени аргументи, в определен ред или структура. Функциите могат да се използват, за да се извършат прости или сложни изчисления.

ExcelSofia

Excel CUMPRINC функция

Връща натрупаната главница, платена по заем между начален_период и краен_период CUMPRINC(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип) Синтаксисът на функцията CUMPRINC има следните аргументи: Ставка    Задължително. Лихвеният… Прочетете повече »Excel CUMPRINC функция

ExcelSofia

Excel CUMIPMT функция

Връща натрупаната лихва, платена по заем между начален_период и краен_период CUMIPMT(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип) Синтаксисът на функцията CUMIPMT има следните аргументи: Ставка    Задължително. Лихвеният… Прочетете повече »Excel CUMIPMT функция

ExcelSofia

Excel CUBEVALUE функция

Връща агрегирана стойност от куба. CUBEVALUE(връзка; [член_израз1]; [член_израз2];…) Синтаксисът на функцията CUBEVALUE има следните аргументи: “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба. “член_израз”    Незадължително.… Прочетете повече »Excel CUBEVALUE функция

ExcelSofia

Excel CUBESETCOUNT функция

Връща броя на елементите в множество. CUBESETCOUNT(множество) Синтаксисът на функцията CUBESETCOUNT има следните аргумент: “множество”    Задължително. Текстов низ на израз на Microsoft Excel, който изчислява множество,… Прочетете повече »Excel CUBESETCOUNT функция

ExcelSofia

Excel CSCH функция

Връща хиперболичния косеканс на ъгъл, зададен в радиани. CSCH(число) Синтаксисът на функцията CSCH има следните аргументи. число    Задължително.