Архив на категория: Excel функции

Функциите са предварително зададени формули, които извършват изчисления с помощта на конкретни стойности, наречени аргументи, в определен ред или структура. Функциите могат да се използват, за да се извършат прости или сложни изчисления.

Excel CUMPRINC функция

Връща натрупаната главница, платена по заем между начален_период и краен_период CUMPRINC(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип) Синтаксисът на функцията CUMPRINC има следните аргументи: Ставка    Задължително. Лихвеният процент. Периоди    Задължително. Общият брой периоди на плащане. “настояща_стойност”    Задължително. Настоящата стойност. Начален_период    Задължително. Първият период в изчислението. … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUMPRINC функция

Excel CUMIPMT функция

Връща натрупаната лихва, платена по заем между начален_период и краен_период CUMIPMT(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип) Синтаксисът на функцията CUMIPMT има следните аргументи: Ставка    Задължително. Лихвеният процент. Периоди    Задължително. Общият брой периоди на плащане. “настояща_стойност”    Задължително. Настоящата стойност. Начален_период    Задължително. Първият период в изчислението. … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUMIPMT функция

Excel CUBEVALUE функция

Връща агрегирана стойност от куба. CUBEVALUE(връзка; [член_израз1]; [член_израз2];…) Синтаксисът на функцията CUBEVALUE има следните аргументи: “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба. “член_израз”    Незадължително. Текстов низ на многомерен израз (MDX), който изчислява член или кортеж в куба. Като алтернатива, … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBEVALUE функция

Excel CUBESETCOUNT функция

Връща броя на елементите в множество. CUBESETCOUNT(множество) Синтаксисът на функцията CUBESETCOUNT има следните аргумент: “множество”    Задължително. Текстов низ на израз на Microsoft Excel, който изчислява множество, определено посредством функцията CUBESET. Множество може да бъде също функцията CUBESET или препратка към клетка, … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBESETCOUNT функция

Excel CUBESET функция

Определя изчислявано множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Excel. CUBESET (връзка; “множество_израз”; [надпис]; [сортиране_ред]; [сортиране_по]) Синтаксисът на функцията CUBESET има … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBESET функция

Excel CUBERANKEDMEMBER функция

Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри студенти. CUBERANKEDMEMBER(връзка; множество_израз; ред; [надпис]) Синтаксисът на функцията CUBERANKEDMEMBER има следните аргументи: “връзка”    Задължително. Текстов … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBERANKEDMEMBER функция

Excel CUBEMEMBERPROPERTY функция

Функцията CUBEMEMBERPROPERTY, една от функциите за куб в Excel, връща стойността на свойство на член от куба. Използвайте я за потвърждение, че името на члена съществува в куба, и за връщане на определеното за този член свойство. CUBEMEMBERPROPERTY(връзка; член_израз; свойство) Синтаксисът на функцията … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBEMEMBERPROPERTY функция

Excel CUBEMEMBER функция

Връща член или кортеж от куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба. CUBEMEMBER(връзка; член_израз; [надпис]) Синтаксисът на функцията CUBEMEMBER има следните аргументи: “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба. “член_израз”    Задължително. Текстов низ … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBEMEMBER функция

Excel CUBEKPIMEMBER функция

Връща свойството “Водещ показател на представянето” (KPI) и показва KPI името в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на производителността на организация. CUBEKPIMEMBER(връзка; kpi_име; … Има още

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CUBEKPIMEMBER функция

Excel CSCH функция

Връща хиперболичния косеканс на ъгъл, зададен в радиани. CSCH(число) Синтаксисът на функцията CSCH има следните аргументи. число    Задължително.

Публикувано в Excel функции | Коментарите са изключени за Excel CSCH функция