Продължете към съдържанието

Excel ACCRINT функция

ExcelSofia

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които периодично се плаща лихва.

ACCRINT (издание; първа_лихва; разчет; ставка; пар; честота; [база]; [изч_метод])

Синтаксисът на функцията ACCRINT има следните аргументи:

  • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.
  • Първа_лихва    Задължително. Датата на първата лихва на ценната книга.
  • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.
  • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.
  • Пар    Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINT използва $1000.
  • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.
  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.