Продължете към съдържанието

Excel ABS функция

ExcelSofia

Връща абсолютната стойност на число. Абсолютната стойност на едно число е числото без неговия знак.

ABS(число)

Синтаксисът на функцията ABS има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Реалното число, на което искате да получите абсолютната стойност.

Когато говорим за абсолютна стойност, имаме предвид колко далеч е това число от нула. Това означава, че абсолютната стойност винаги ще бъде положително число, дори ако стойността е отрицателна. Абсолютната стойност на числото е стойността на това число, независимо от това кой знак има. Терминът „абсолютна стойност“ е предложен от Коутс – ученик на Нютон.