Excel ABS функция

Връща абсолютната стойност на число. Абсолютната стойност на едно число е числото без неговия знак.

ABS(число)

Синтаксисът на функцията ABS има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Реалното число, на което искате да получите абсолютната стойност.

Когато говорим за абсолютна стойност, имаме предвид колко далеч е това число от нула. Това означава, че абсолютната стойност винаги ще бъде положително число, дори ако стойността е отрицателна. Абсолютната стойност на числото е стойността на това число, независимо от това кой знак има. Терминът „абсолютна стойност“ е предложен от Коутс – ученик на Нютон.

Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.