MC101 Курс Компютърна грамотност, Word, Excel

3. Периферни устройства и външна памет

Периферни устройства е общ израз за всички спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите, като улесняват и разширяват връзката им с околния свят.

Скенер се използва за въвеждане на графична информация. Скенерите работят на принципа на оптическо заснемане на изображението от хартиено копие или от фотографски филм. Те имат сканираща глава, която обхожда всяка точка на изображението, и я заснема, кодирайки цвета или тона й като съответно число и изгражда цялата картина или документ.

Принтер е устройство, което служи за изобразяване на текст и графика върху дълготраен носител – хартия, фолио и др. Има два основни вида принтери, ползвани с персоналните компютри – лазерни и мастилено-струйни. Има по-стари матрични или термопринтери, с които основно се печатат фактури или касови бележки.

Лазерните принтери са по-скъпи, но с по-добро качество на печат, по-сигурен печат (при намокряне отпечатаното не се размива, както при мастилено-струйните) и не на последно място цената на едно отпечатано копие е ниска. Лазер нанася изображение върху фото активен барабан, който се върти. По местата, където е осветил лазера полепва тонер и със завъртането на барабана се нанася тонера. Накрая листа с тонер се изпича в „печка“ и излиза с отпечатък.

Мастилено-струйните принтери печатат чрез изстрелване на цветни мастила върху хартията. Касетите с мастилата се движат хоризонтално по протежение на хартията и създава отпечатъка на листа. В същия момент листа се движи ред по ред през принтера.

Вижте Периферни устройства (25 мин)

Благодарение на пазарната инициатива много фирми се стремят да предложат всякакви интересни и оригинални устройства както играчки, йонизатори, 3D принтери, устройства за управление на дома или уреди и др.

Външната памет е необходима част от компютрите за пренос и архивиране на информация. Използват се дискове, флашки и в най-добрия случай външни дискове или NAS масиви и сървъри. Вижте във филма тези устройства (20 мин)

Задача 1

Разгледайте какви периферни устройства имате към Вашия компютър. Използвате ли ги?

Задача 2

Каква е разликата между лазерния принтер и мастилено-струйния принтер. Какви са предимствата на лазерния принтер?

Задача 3

Потърсете в интернет оферти за външен твърд диск. Кой модел бихте избрали и по какви параметри?