Офис Академия към Мицев център

Facebook срещу фалшивите новини

Фалшивите новини, дезинформация и откровени лъжи са едни от най-дискутираните теми в сегашния информационен свят. Facebook не убягва от сцената, като една от най-широките социални медии. Включително лидерите на Европейския съюз смятат, че Facebook и Google не полагат достатъчно усилия за борба с разпространението на дезинформация в мрежата. Google През декември 2018 г. обявиха решението [...]

Facebook срещу фалшивите новини2019-04-03T18:58:57+00:00

Общуване

Модел на Фридман Шулц фон Тун „Анализирайки етиологията и семиотиката на комуникативните послания, обменяни в хода на междуличностните интеракции, Лангер, фон Тун и Тауш, стигат до извода, че комуникативността и интегративният характер на тези послания е възможна благодарение на тяхната четириизмерна структура, включваща информационно-съдържателен, афективно-оценъчен, апелативен и себеразкриващ компонент. Информационно-съдържателният компонент е деловият аспект на [...]

Общуване2019-01-28T21:55:07+00:00

Информационен модел на общуване

Модел на общуването Основен елемент при общуването е възможността да се осъществи обратна връзка, т.е. да се постигне някаква форма на диалогичност. В някои случаи обаче при общуването информацията протича само в едната посока от източник към получател. Това е еднопосочен тип комуникация. Той обикновено е свързан с неяснота, неудов­лет­во­реност. Той предизвиква и много по-малка [...]

Информационен модел на общуване2019-01-29T21:55:46+00:00

Фази в екипното взаимодействие

От гледна точка на отделният участник в екипа фазите на развитие могат да се опишат по модела на Гиб, Дрекслер и Вайсборд. Eкипите преминават през един предсказуем модел на работа, който е приложим независимо дали тимът е току що създаден или съществува от дълго време. Моделът описва четири етапа на този процес и начините за [...]

Фази в екипното взаимодействие2019-01-28T22:07:55+00:00

Характеристики на ефективните екипи

Какво може да бъде екипното взаимодействие? Как изглежда екипът, който се справя добре? Той може да бъде описан чрез седем характеристики, образуващи на английски акронима PERFORM /изпълнение/. Предназначение Членовете на добре представящите се екипи споделят чувството на обща цел. Те са наясно каква е работата на екипа и защо тя е важна. Могат да опишат [...]

Характеристики на ефективните екипи2019-01-27T10:22:31+00:00

Водене на срещи – личен опит

Никола Йорданов Когато преди повече от двадесет години започвах нова програма на стойност два милиона долара и създавах изцяло нов екип, почти половината от времето ми минаваше в срещи. Първо трябваше да се запозная лично с големите шефове, да спечеля тяхното доверие и да разбере кои са важните за тях неща. След няколко срещи, на [...]

Водене на срещи – личен опит2019-01-29T21:51:29+00:00

Excel ROMAN функция

Функцията ROMAN преобразува арабско число в запис с римски цифри във вид на текст. Ако число е отрицателно или по-голямо от 3999, ROMAN функция връща се стойността за грешка #VALUE! Синтаксис Синтаксиса на функцията е в следния вид: ROMAN(число; [форма]), където число е стойност или адрес на клетка. [форма] е незадължителен параметър, който определя вида [...]

Excel ROMAN функция2019-01-20T11:20:53+00:00

Интуицията в интернет

Да, в ежедневното творчество – днес всеки активен в социалните мрежи твори. Нашите снимки, статуси, дори и коментари – всичко това е творчество. От което не следва, че всичко създадено от всички активни в мрежата е „изкуство.” Да се фокусираме върху интернет пространството в България. Все пак текстът е за българи. Млади и стари, невръстни [...]

Интуицията в интернет2019-01-20T10:26:30+00:00

Курсове по ТРЗ в Пловдив

Курсът по ТРЗ в Пловдив е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в документооборота на фирмите. За всички, които искат да задълбочат и осъвременят своите знания в областта на много променливото трудово законодателство и осигуряване. За хора, които търсят ново поле за изява в ТРЗ и човешки ресурси и искат [...]

Курсове по ТРЗ в Пловдив2018-11-05T11:26:21+00:00