Продължете към съдържанието

Excel ACOSH функция

ExcelSofia

Връща обратния хиперболичен косинус от число. Числото трябва да бъде по-голямо или равно на 1. Обратният хиперболичен косинус е стойността, чийто хиперболичен косинус е число, така че ACOSH(COSH(число)) да е равно на число.

ACOSH(число)

Синтаксисът на функцията ACOSH има следните аргументи:

  • Число    Задължително. Произволно реално число, по-голямо или равно на 1.