Excel CUMPRINC функция

Връща натрупаната главница, платена по заем между начален_период и краен_период

CUMPRINC(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип)

Синтаксисът на функцията CUMPRINC има следните аргументи:

  • Ставка    Задължително. Лихвеният процент.
  • Периоди    Задължително. Общият брой периоди на плащане.
  • “настояща_стойност”    Задължително. Настоящата стойност.
  • Начален_период    Задължително. Първият период в изчислението. Периодите на плащане са номерирани от 1.
  • Краен_период    Задължително. Последният период в изчислението.
  • Тип    Задължително. Определя времето за плащане.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.