Продължете към съдържанието

Excel CUMPRINC функция

ExcelSofia

Връща натрупаната главница, платена по заем между начален_период и краен_период

CUMPRINC(ставка; периоди; настояща_стойност; начален_период; краен_период; тип)

Синтаксисът на функцията CUMPRINC има следните аргументи:

  • Ставка    Задължително. Лихвеният процент.
  • Периоди    Задължително. Общият брой периоди на плащане.
  • “настояща_стойност”    Задължително. Настоящата стойност.
  • Начален_период    Задължително. Първият период в изчислението. Периодите на плащане са номерирани от 1.
  • Краен_период    Задължително. Последният период в изчислението.
  • Тип    Задължително. Определя времето за плащане.