Продължете към съдържанието

Excel CUBEVALUE функция

ExcelSofia

Връща агрегирана стойност от куба.

CUBEVALUE(връзка; [член_израз1]; [член_израз2];…)

Синтаксисът на функцията CUBEVALUE има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “член_израз”    Незадължително. Текстов низ на многомерен израз (MDX), който изчислява член или кортеж в куба. Като алтернатива, “член_израз” може да бъде множество, определено с функцията CUBESET. Използвайте “член_израз” като сегментатор, за да определите парчето от куба, за което се връща агрегираната стойност. Ако не е зададен размер за “член_израз”, използва се размерът по подразбиране за този куб.