Продължете към съдържанието

Excel CUBESETCOUNT функция

ExcelSofia

Връща броя на елементите в множество.

CUBESETCOUNT(множество)

Синтаксисът на функцията CUBESETCOUNT има следните аргумент:

  • “множество”    Задължително. Текстов низ на израз на Microsoft Excel, който изчислява множество, определено посредством функцията CUBESET. Множество може да бъде също функцията CUBESET или препратка към клетка, която съдържа функцията CUBESET.