Продължете към съдържанието

Excel CUBESET функция

ExcelSofia

Определя изчислявано множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Excel.

CUBESET (връзка; “множество_израз”; [надпис]; [сортиране_ред]; [сортиране_по])

Синтаксисът на функцията CUBESET има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “множество_израз”    Задължително. Текстов низ на израз за множество, от който произлиза множество от членове или кортежи. “множество_израз” може да бъде също препратка към клетка, сочеща диапазон на Excel, който съдържа един или повече членове, кортежи или множества, включени в множеството.
  • “надпис”    Незадължително. Текстов низ от куба, който се показва в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв.
  • “сортиране_ред”    Незадължително. Типът на сортиране, ако има такъв, който да се извърши.