Продължете към съдържанието

Excel CUBERANKEDMEMBER функция

ExcelSofia

Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри студенти.

CUBERANKEDMEMBER(връзка; множество_израз; ред; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBERANKEDMEMBER има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “множество_израз”    Задължително. Текстов низ на израз за множество, като например “{[Елемент1].деца}”. множество_израз може да бъде също функцията CUBESET или препратка към клетка, която съдържа функцията CUBESET.
  • “ред”    Задължително. Целочислена стойност задаваща най-високата стойност за връщане. Ако ред има стойност 1, връща се най-високата стойност, ако ред има стойност 2, връща се втората по големина стойност и т. н. За да върнете петте най-високи стойности, използвайте CUBERANKEDMEMBER пет пъти, задавайки всеки път различна стойност на ред, от 1 до 5.
  • “надпис”    Незадължително. Текстов низ от куба, показван в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв.