Продължете към съдържанието

Excel CUBEMEMBERPROPERTY функция

ExcelSofia

Функцията CUBEMEMBERPROPERTY, една от функциите за куб в Excel, връща стойността на свойство на член от куба. Използвайте я за потвърждение, че името на члена съществува в куба, и за връщане на определеното за този член свойство.

CUBEMEMBERPROPERTY(връзка; член_израз; свойство)

Синтаксисът на функцията CUBEMEMBERPROPERTY има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “член_израз”    Задължително. Текстов низ на многомерен израз (MDX) на член вътре в куба.
  • “свойство”    Задължително. Текстов низ за името на връщаното свойството или препратка към клетка, която съдържа името на свойството.