Продължете към съдържанието

Excel CUBEMEMBER функция

ExcelSofia

Връща член или кортеж от куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBER(връзка; член_израз; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBEMEMBER има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “член_израз”    Задължително. Текстов низ на многомерен израз (MDX), който изчислява единствен член на куба. “член_израз” може да е също кортеж, зададен като диапазон от клетки или константа на масив.
  • “надпис”    Незадължително. Текстов низ от куба, показван в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв. Когато се връща кортеж, използваният надпис е този от последния член на кортежа.