Excel CUBEKPIMEMBER функция

Връща свойството “Водещ показател на представянето” (KPI) и показва KPI името в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на производителността на организация.

CUBEKPIMEMBER(връзка; kpi_име; kpi_свойство; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBEKPIMEMBER има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “kpi_име”    Задължително. Текстов низ за името на KPI в куба.
  • “kpi_свойство”    Задължително. Връщаният компонент на KPI и може да бъде едно от следните
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.