Продължете към съдържанието

Excel CUBEKPIMEMBER функция

ExcelSofia

Връща свойството “Водещ показател на представянето” (KPI) и показва KPI името в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на производителността на организация.

CUBEKPIMEMBER(връзка; kpi_име; kpi_свойство; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBEKPIMEMBER има следните аргументи:

  • “връзка”    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.
  • “kpi_име”    Задължително. Текстов низ за името на KPI в куба.
  • “kpi_свойство”    Задължително. Връщаният компонент на KPI и може да бъде едно от следните