Продължете към съдържанието

Excel COVARIANCE.S функция

ExcelSofia

Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни.

COVARIANCE.S(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията COVARIANCE.S има следните аргументи:

  • Масив1     Задължително. Първият диапазон от клетки с цели числа.
  • Масив2     Задължително. Вторият диапазон от клетки с цели числа.