Продължете към съдържанието

Excel COVARIANCE.P функция

ExcelSofia

Връща ковариацията на генералната съвкупност, средната стойност на произведенията на отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни. Използвайте ковариацията, за да определите отношението между два набора данни. Можете например да изследвате дали по-големите доходи се съпровождат от по-високи нива на образованието.

COVARIANCE.P(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията COVARIANCE.P има следните аргументи:

  • Масив1     Задължително. Първият диапазон от клетки с цели числа.
  • Масив2     Задължително. Вторият диапазон от клетки с цели числа.