Продължете към съдържанието

Excel COVAR функция

ExcelSofia

Връща ковариацията – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни. Използвайте ковариацията, за да определите отношението между два набора данни. Можете например да изследвате дали по-големите доходи се съпътстват от по-високи нива на образованието.

COVAR(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията COVAR има следните аргументи:

  • Масив1     Задължително. Първият диапазон от клетки с цели числа.
  • Масив2     Задължително. Вторият диапазон от клетки с цели числа.