Excel COVAR функция

Връща ковариацията – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни. Използвайте ковариацията, за да определите отношението между два набора данни. Можете например да изследвате дали по-големите доходи се съпътстват от по-високи нива на образованието.

COVAR(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията COVAR има следните аргументи:

  • Масив1     Задължително. Първият диапазон от клетки с цели числа.
  • Масив2     Задължително. Вторият диапазон от клетки с цели числа.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.