Продължете към съдържанието

Excel COUNTIFS функция

ExcelSofia

Функцията COUNTIFS прилага критерии към клетки в няколко диапазона и преброява колко пъти са изпълнени всички критерии.

COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)

Синтаксисът на функцията COUNTIFS има следните аргументи:

  • критерий_диапазон1    Задължително. Първият диапазон за оценяване на свързаните критерии.
  • критерий1    Задължително. Критерии във формата на число, израз, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. Например критерий може да се изрази като 32, “>32”, “ябълки” или “32”.
  • критерий_диапазон2, критерий2, …    Незадължително. Допълнителни диапазони и техните свързани критерии. Позволени са до 127 двойки диапазон/критерии.