Excel COUNTIFS функция

Функцията COUNTIFS прилага критерии към клетки в няколко диапазона и преброява колко пъти са изпълнени всички критерии.

COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)

Синтаксисът на функцията COUNTIFS има следните аргументи:

  • критерий_диапазон1    Задължително. Първият диапазон за оценяване на свързаните критерии.
  • критерий1    Задължително. Критерии във формата на число, израз, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. Например критерий може да се изрази като 32, “>32”, “ябълки” или “32”.
  • критерий_диапазон2, критерий2, …    Незадължително. Допълнителни диапазони и техните свързани критерии. Позволени са до 127 двойки диапазон/критерии.

Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.