Продължете към съдържанието

Excel COUNTIF функция

  • от
ExcelSofia

Използвайте COUNTIF, една от статистическите функции, за да преброите клетките, които отговарят на даден критерий, например за да преброите колко пъти определен град се появява в списък на клиентите.

=COUNTIF(Къде искате да търсите? Какво искате да търсите?)