Продължете към съдържанието

Excel COUNTA функция

ExcelSofia

Функцията COUNTA преброява клетките, които не са празни, в даден диапазон.

COUNTA(стойност1; [стойност2]; …)

Синтаксисът на функцията COUNTA има следните аргументи:

  • стойност1    Задължително. Първият аргумент, представящ стойностите, които искате да преброите.
  • стойност2, …    Незадължително. Максимум до 255 допълнителни аргумента, представящи стойностите, които искате да преброите.

Забележки

  • Функцията COUNTA брои клетки, съдържащи всякакъв тип информация, включително стойности за грешки и празен текст (“”). Например, ако диапазонът съдържа формула, която връща празен низ, функцията COUNTA брои тази стойност. Функцията COUNTA не брои празни клетки.
  • Ако не трябва да броите логическите стойности, текста или стойностите за грешки (или с други думи, ако искате да преброите само клетките, които съдържат числа), използвайте функцията COUNT.
  • Ако искате да преброите само клетки, които отговарят на определени критерии, използвайте функцията COUNTIF или COUNTIFS.