Продължете към съдържанието

Excel COUNT функция

ExcelSofia

Функцията COUNT преброява клетките, съдържащи числа, а също и числата в списъка от аргументи. Използвайте функцията COUNT, за да намерите броя на записите в числово поле, които са в диапазон или масив от числа.

COUNT(стойност1; [стойност2]; …)

Синтаксисът на функцията COUNT има следните аргументи:

  • стойност1    Задължително. Първият елемент, препратка към клетка или диапазон, в който искате да преброите числата.
  • стойност2, …    Незадължително. До 255 допълнителни елемента, препратки към клетки или диапазони, в които искате да преброите числата.