Продължете към съдържанието

Excel COTH функция

ExcelSofia

Връща хиперболичния котангенс на хиперболичен ъгъл.

COTH(число)

Синтаксисът на функцията COTH има следните аргументи.

  • число    Задължително.