Продължете към съдържанието

Excel COSH функция

ExcelSofia

Връща хиперболичния косинус от число.

COSH(число)

Синтаксисът на функцията COSH има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Произволно реално число, за което искате да намерите хиперболичен косинус.