Продължете към съдържанието

Excel COS функция

ExcelSofia

Връща косинуса от даден ъгъл.

COS(число)

Синтаксисът на функцията COS има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Ъгълът в радиани, за който искате да намерите косинуса.