Продължете към съдържанието

Excel CORREL функция

ExcelSofia

Функцията CORREL Връща коефициента на корелация за два диапазона от клетки. Използвайте коефициента на корелация, за да определите отношението между две свойства. Можете например да изследвате отношението между средната температура в различни области и използването на климатични инсталации.

CORREL(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията CORREL има следните аргументи:

  • array1    Задължително. Диапазон от стойности на клетки.
  • масив2    Задължително. Втори диапазон от стойности на клетки.