Продължете към съдържанието

Excel CONVERT функция

ExcelSofia

Преобразува число от една измервателна система в друга. Например CONVERT може да преведе една таблица с разстояния в мили в таблица с разстояния в километри.

CONVERT(число;от_единица;в_единица)

“число”     е стойността в единици “от_единица”, която трябва да се преобразува.

“от_единица”     са единиците за “число”.

“в_единица”     са единиците за резултата. CONVERT приема следните текстови стойности (в кавички) за “от_единица” и “в_единица”.