Excel CONFIDENCE.T функция

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт.

CONFIDENCE.T(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.T има следните аргументи:

  • “алфа”     Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.
  • “стандартно_откл”     Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.
  • “размер”     Задължително. Размерът на извадката.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.