Продължете към съдържанието

Excel CONFIDENCE.NORM функция

ExcelSofia

Връща доверителен интервал за средна стойност на генерална съвкупност, като използва нормално разпределение.

Доверителният интервал е диапазон от стойности. Средната стойност на вашата извадка, x, е в центъра на този диапазон, а диапазонът е x ± CONFIDENCE.NORM. Ако например x е средната стойност на извадката от времената на доставка на продукти, поръчани по пощата, x ± CONFIDENCE.NORM е диапазон за средната стойност на генералната съвкупност. За всяка средна стойност на генерална съвкупност µ0 в този диапазон вероятността за получаване на средна стойност на извадка, отдалечена от µ0 на повече от x е по-голяма от алфа; За всяка средна стойност на генерална съвкупност µ0, която не е в този диапазон, вероятността за получаване на средна стойност на извадка, отдалечена от µ0 на повече от x е по-малка от алфа. С други думи, да допуснем x, че използваме стандартно_откл и размер, за да създадем двустранен тест при ниво на значимост алфа за хипотезата, че средната стойност на генералната съвкупност е µ0. Тогава няма да отхвърлим хипотезата, ако µ0 е в доверителния интервал, и ще я отхвърлим, ако µ0 не е в доверителния интервал. Доверителният интервал не ни позволява да заключим, че има вероятност 1 – алфа следващото време за доставка на нашия следващ пакет да попадне в доверителния интервал.

CONFIDENCE.NORM(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.NORM има следните аргументи:

  • “алфа”     Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.
  • “стандартно_откл”     Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.
  • “размер”     Задължително. Размерът на извадката.