Продължете към съдържанието

Excel CONCATENATE функция

ExcelSofia

С функцията ще съедините два или повече текстови низове в един низ.

CONCATENATE(текст1; [текст2]; …)

текст1    (задължителен)Това е първият елемент, който ще съединявате. Елементът може да бъде текстова стойност, число или препратка към клетка.