Продължете към съдържанието

Excel CONCAT функция

ExcelSofia

Функцията CONCAT обединява текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя ограничители или IgnoreEmpty аргументи. 

CONCAT(текст1; [текст2],…)

текст1
изисква
Текстовият елемент, който ще се обединява. Низ или масив от низове, като например диапазон от клетки.