Продължете към съдържанието

Excel COMPLEX функция

ExcelSofia

Преобразува реалните и имагинерни коефициенти в комплексно число във вида x + yi или x + yj.

COMPLEX(реално_число; I_число; [суфикс])

Синтаксисът на функцията COMPLEX има следните аргументи:

  • “реално_число”    Задължително. Реалната част на комплексното число.
  • “I_число”    Задължително. Имагинерната част на комплексното число.
  • “суфикс”    Незадължително. Суфиксът за имагинерната част на комплексното число. Ако липсва, суфиксът се приема да бъде “i”.