Продължете към съдържанието

Excel COMBINA функция

ExcelSofia

Връща броя на комбинациите (с повторения) за зададен брой елементи.

COMBINA(число; число_избрано)

Синтаксисът на функцията COMBINA има следните аргументи.

  • число    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-голямо или равно на “число_избрано”. Нецелочислените стойности се отрязват.
  • число_избрано    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0. Нецелочислените стойности се отрязват.