Excel COMBINA функция

Връща броя на комбинациите (с повторения) за зададен брой елементи.

COMBINA(число; число_избрано)

Синтаксисът на функцията COMBINA има следните аргументи.

  • число    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-голямо или равно на “число_избрано”. Нецелочислените стойности се отрязват.
  • число_избрано    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0. Нецелочислените стойности се отрязват.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.