Продължете към съдържанието

Excel COMBIN функция

ExcelSofia

Връща броя на комбинациите за зададен брой елементи. Използвайте COMBIN, за да определите общия възможен брой групи при зададен брой елементи.

COMBIN(число; число_избрано)

Синтаксисът на функцията COMBIN има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Броят на елементите.
  • “число_избрано”    Задължително. Броят на елементите във всяка комбинация.