Продължете към съдържанието

Excel COLUMN функция

ExcelSofia

Функцията COLUMN връща номера на колоната на даден препратка към клетка. Например формулата =COLUMN (F10) връща 6, защото колоната D е четвъртата колона.

COLUMN([препратка])

Синтаксисът на функцията COLUMN има следните аргумент:

  • препратка    Незадължително. Клетката или диапазон от клетки, за които искате да се върне номерът на колоната.