Excel CODE функция

  • от
ExcelSofia

Връща числовия код на първия знак в текстов низ. Върнатият код отговаря на набора знаци, използван от вашия компютър.

CODE(текст)

Синтаксисът на функцията CODE има следните аргументи:

  • Текст    Задължително. Текстът, за който искате кода на първия знак.