Excel CHOOSE функция

Функцията използва индекс_числ, за да върне някоя от стойностите в списъка с аргументи. Използвайте CHOOSE, за да изберете една от до 254 стойности на базата на индекса. Ако например стойност1 до стойност7 са дните на седмицата, CHOOSE връща един от дните, когато стойността на индекс_числ е число между 1 и 7.

CHOOSE(индекс_числ; стойност1; [стойност2];…)

Синтаксисът на функцията CHOOSE има следните аргументи:

  • индекс_числ    Задължително. Задава коя стойност от аргументите е избрана. Индекс_числ трябва да е число между 1 и 254, или формула или препратка към клетка, съдържаща число между 1 и 254.
    • Ако индекс_числ е 1, CHOOSE връща стойност1; ако е 2, връща стойност2, и т. н.
    • Ако index_num е по-малко от 1 или по-голямо от броя на последната стойност в списъка, изберете връща #VALUE! стойност на грешката.
    • Ако индекс_числ е дроб, тя се отрязва до най-ниското цяло число, преди да се използва.
  • Стойност1, стойност2, …     Стойност1 е се изисква, следващите стойности са незадължителни. От 1 до 254 стойности, от които CHOOSE избира стойност или действие, което да извърши на базата на индекс_числ. Аргументите може да са числа, препратки към клетки, дефинирани имена, формули, функции или текст.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.