Продължете към съдържанието

Excel CHISQ.TEST функция

ExcelSofia

Връща теста за независимост. CHISQ.TEST връща стойността от хи-квадрат (χ2) разпределението за статистиката и съответните степени на свобода. Можете да използвате χ2 тестовете, за да определите дали предполагаемите резултати се потвърждават експериментално.

CHISQ.TEST(действителен_диапазон;очакван_диапазон)

Синтаксисът на функцията CHISQ.TEST има следните аргументи:

  • “действителен_диапазон”     Задължително. Диапазонът от данни, съдържащ наблюденията в теста спрямо очакваните стойности.
  • “очакван_диапазон”     Задължително. Диапазонът от данни, съдържащ отношението на произведението на сумите в редовете и сумите в колоните към общата сума.