Excel CHISQ.INV.RT функция

Връща обратната функция на ограничената отдясно вероятност за разпределението хи-квадрат. Ако вероятност = CHISQ.DIST.RT(x,…), тогава CHISQ.INV.RT(вероятност,…) = x. Използвайте тази функция, за да сравните наблюдаваните резултати с очакваните и да решите дали вашата първоначална хипотеза е валидна.

CHISQ.INV.RT(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHISQ.INV.RT има следните аргументи:

  • “вероятност”     Задължително. Вероятност, свързана с разпределението хи-квадрат.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.