Продължете към съдържанието

Excel CHISQ.INV.RT функция

ExcelSofia

Връща обратната функция на ограничената отдясно вероятност за разпределението хи-квадрат. Ако вероятност = CHISQ.DIST.RT(x,…), тогава CHISQ.INV.RT(вероятност,…) = x. Използвайте тази функция, за да сравните наблюдаваните резултати с очакваните и да решите дали вашата първоначална хипотеза е валидна.

CHISQ.INV.RT(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHISQ.INV.RT има следните аргументи:

  • “вероятност”     Задължително. Вероятност, свързана с разпределението хи-квадрат.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.