Продължете към съдържанието

Excel CHISQ.INV функция

ExcelSofia

Връща обратната функция на ограничената отляво вероятност за разпределението хи-квадрат. Разпределението хи-квадрат се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

CHISQ.INV(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHISQ.INV има следните аргументи:

  • “вероятност”     Задължително. Вероятност, свързана с разпределението хи-квадрат.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.