Продължете към съдържанието

Excel CHISQ.DIST.RT функция

ExcelSofia

Връща ограничената отдясно вероятност на разпределението хи-квадрат.

Разпределението χ2 се свързва с χ2 теста. Използвайте χ2 теста, за да сравнявате наблюдавани и очаквани стойности. Например при един генетичен експеримент може да се направи хипотезата, че растенията от следващото поколение ще имат определен набор от цветове. Чрез сравняване на наблюдаваните резултати с очакваните можете да решите дали вашата първоначална хипотеза е вярна.

CHISQ.DIST.RT(x;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHISQ.DIST.RT има следните аргументи:

  • “x”     Задължително. Стойността, за която искате да оцените разпределението.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.