Продължете към съдържанието

Excel CHISQ.DIST функция

ExcelSofia

Връща разпределението хи-квадрат.

Разпределението хи-квадрат се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

CHISQ.DIST(x;степени_на_свобода;кумулативна)

Синтаксисът на функцията CHISQ.DIST има следните аргументи:

  • “x”     Задължително. Стойността, за която искате да оцените разпределението.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.
  • “кумулативна”     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, CHISQ.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.