Excel CHISQ.DIST функция

Връща разпределението хи-квадрат.

Разпределението хи-квадрат се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

CHISQ.DIST(x;степени_на_свобода;кумулативна)

Синтаксисът на функцията CHISQ.DIST има следните аргументи:

  • “x”     Задължително. Стойността, за която искате да оцените разпределението.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.
  • “кумулативна”     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, CHISQ.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.