Продължете към съдържанието

Excel CHIINV функция

ExcelSofia

Връща обратната функция на ограничената отдясно вероятност за хи-квадрат разпределението. Ако вероятност= CHIDIST(x,…), тогава CHIINV(вероятност,…) = x. Използвайте тази функция, за да сравните наблюдаваните резултати с очакваните и да решите дали вашата първоначална хипотеза е валидна.

CHIINV(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHIINV има следните аргументи:

  • “вероятност”     Задължително. Вероятност, свързана с разпределението хи-квадрат.
  • “степени_на_свобода”     Задължително. Броят на степените на свобода.