Продължете към съдържанието

Excel CEILING.PRECISE функция

ExcelSofia

Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре, независимо от знака си. Ако обаче числото или значимост са нула, връща се нула.

CEILING.PRECISE(число; [значимост])

Синтаксисът на функцията CEILING.PRECISE има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Стойността, която се закръглява.
  • “значимост”    Незадължително. Кратното, към което да се закръгли числото.Ако значимост е пропуснато, стойността му по подразбиране е 1.