Excel CEILING.MATH функция

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на “значимост”.

CEILING.MATH(число; [значимост]; [режим])

Синтаксисът на функцията CEILING.MATH има следните аргументи.

  • “число”    Задължително. Число трябва да е по-малко от 9,99E+307 и по-голямо от -2,229E-308.
  • значимост    Незадължително. Кратното, към което да се закръгли “число”.
  • Мода    Незадължително. За отрицателните числа контролира дали “число” се закръглява в посока към нулата.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.