Продължете към съдържанието

Excel CEILING.MATH функция

ExcelSofia

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на “значимост”.

CEILING.MATH(число; [значимост]; [режим])

Синтаксисът на функцията CEILING.MATH има следните аргументи.

  • “число”    Задължително. Число трябва да е по-малко от 9,99E+307 и по-голямо от -2,229E-308.
  • значимост    Незадължително. Кратното, към което да се закръгли “число”.
  • Мода    Незадължително. За отрицателните числа контролира дали “число” се закръглява в посока към нулата.