Продължете към съдържанието

Excel CEILING функция

ExcelSofia

Връща число, закръглено нагоре в посока обратна на нулата, до най-близкото кратно на стъпката. Ако например искате да избегнете използването на жълти стотинки във вашите цени, и вашият продукт е оценен на 4,42 лв., използвайте формулата =CEILING(4.42,0.1), за да закръглите цената нагоре до най-близкото кратно на 10 стотинки.

CEILING(число; значимост)

Синтаксисът на функцията CEILING има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Стойността, която искате да закръглите.
  • “значимост”    Задължително. Множителят, до който искате да закръглите.