Excel CALL функция

Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс. Тази функция има две синтактични форми. Използвайте синтаксис 1 само при предварително регистриран кодов ресурс, който използва аргументи от функцията REGISTER. Използвайте синтаксис 2a или 2b, за да регистрирате и едновременно да повикате кодов ресурс.

CALL(модул_текст;процедура;тип_текст;[аргумент1];…])

Синтаксисът на функцията CALL има следните аргументи:

  • Модул_текст     Задължително. Текст в кавички, задаващ името на библиотеката за динамично свързване (DLL) в Microsoft Excel за Windows, съдържаща процедурата.
  • Процедура     Задължително. Текст, задаващ името на функцията в DLL в Microsoft Excel за Windows. Можете да използвате и стойността на функцията от инструкцията EXPORTS във файла с дефиниции на модули (.DEF). Стойността не трябва да е във вид на текст.
  • Тип_текст     Задължително. Текст, задаващ типа данни на върнатата стойност и типовете данни на всички аргументи на DLL или кодовия ресурс. Първата буква на “тип_текст” задава върнатата стойност. Кодовете, които използвате за “тип_текст”, са описани подробно в Използване на функциите CALL и REGISTER. При автономни DLL или кодови ресурси (XLL) можете да изпускате този аргумент.
  • Аргумент1,…     Незадължително. Аргументите, които трябва да се подадат на процедурата.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.