Продължете към съдържанието

Excel BITXOR функция

ExcelSofia

Връща побитово XOR на две числа.

BITXOR(число1; число2)

Синтаксисът на функцията BITXOR има следните аргументи.

  • число1    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0.
  • число2    Задължително. Трябва да е по-голямо или равно на 0.