Продължете към съдържанието

Excel BITRSHIFT функция

ExcelSofia

Връща число изместено надясно с указания брой битове.

BITRSHIFT(число; големина_на_отместване)

Синтаксисът на функцията BITRSHIFT има следните аргументи

  • “число” Задължително. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0.
  • големина_на_отместване    Задължително. Трябва да е цяло число.